ΜΕΤΑΜ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΑΡ.Μ.Α.Ε: 27175/62/–/92/0231
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 038314605000
Α.Φ.Μ.: 094371308
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:  12ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
Τ.Κ.: Τ.Θ. 1 – 57008 Ιωνία
 
Τηλ: +30 2310 781987 
Fax: +30 2310 781347
Email: metamsa@otenet.gr